Home » Tin tức » BR-VT: HỌP LẦN 3 CHUẨN BỊ HỘI THẢO HOẰNG PHÁP TOÀN QUỐC 2015

BR-VT: HỌP LẦN 3 CHUẨN BỊ HỘI THẢO HOẰNG PHÁP TOÀN QUỐC 2015

Đúng 7h50, ngày 10.11.2015, tại Văn phòn BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Ban Tổ chức họp lần 3, công tác chuẩn bị Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc 2015 tại Bà Rịa Vũng Tàu, sẽ diễn ra vào ngày 05-08.12.2015 – 24-27.10.Ất Mùi.

Hiện diện gồm có: HT Thích Tấn Đạt – Uỷ viên TT HĐTS, Phó văn phòng 2 TW, Phó ban thường trực Ban Hoằng pháp TW, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức HTHPTQ năm 2015; HT. Thích Giác Liêm – UV HĐTS, Phó văn phòng 2 TW, Phó ban Hoằng pháp TW; HT. Thích Minh Thiện – UV HĐTS, Phó ban hoằng pháp TW, Trưởng ban trị sự GHPGVN tỉnh Long An; TT. Giác Trí – UV HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh BRVT; HT. Thích Giác Hạnh – Phó BTS kiêm trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh BRVT; TT. Minh Hạnh – Phó BTS GHPGVN tỉnh BRVT; ĐĐ. Thích Thiện Thật – Phó thư ký kiêm chánh văn phòng Ban Hoằng pháp TW; ĐĐ. Thích Nhuận Nghĩa – Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh BRVT; ĐĐ. Thích Thiện Thuận – Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng BTS GHPGVN tỉnh BRVT; ĐĐ. Thích Nguyên Thái – Phó thư ký BTS GHPGVN tỉnh BRVT; ĐĐ. Thích Thiện Thông – Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh BRVT; NT. Thích nữ Như Như – Phó phân ban Ni giới TW, Phó BTS kiêm trưởng phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh BRVT; NT. Thích nữ Như Từ – Phó BTS kiêm Phó phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh BRVT; Ông Nguyễn Thanh Xuân – Chuyên viên Ban Tôn giáo Chính phủ; cùng Chư tôn đức Ban Hoằng pháp TW, BTS và Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh BRVT.

Sau lời phát biểu khai mạc của HT. Thích Giác Hạnh – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức HTHPTQ, mong sẽ được lắng nghe các bộ phận được phân công báo cáo công tác đã chuẩn bị và góp ý của chư tôn đức Tăng ni.

ĐĐ. Thích Thiện Thuận – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Phó Thư ký Ban Tổ chứ HTHPTQ 2015, đã báo cáo công tác chuẩn bị của Ban Tổ chức trong thời gian qua.

Chư tôn đức đại diện các Tiểu ban lần lượt báo cáo công tác chuẩn bị và thực hiện của tiểu ban mình.
HT. Thích Minh Thiện, HT. Thích Giác Liêm đã phát biểu góp ý với buổi họp.

Ông Nguyễn Thanh Xuân – Chuyên viên Ban Tôn giáo Chính phủ – phía Nam, đã phát biểu góp ý với hội nghị.

Cuối cùng HT> Thích Tấn Đạt – Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức HTHPTQ phát biểu đúc kết. Trong nội dung phát biểu HT. đã nhắc lại các công tác tổ chức cần rà soát cho thật chu đáo. Đặc biệt là Phần tiếp đón đại biểu về tham dự buổi khai mạc và nơi trú xứ của quý Phật tử về tham dự khóa tu, cũng như bộ phận phụ trách về ẩm thực …
Hội nghị kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

Một số hình ảnh của buổi họp